Roland Bakker

Waarom rugpijn zo een hardnekkig probleem is

Waarom rugpijn zo een hardnekkig probleem is .

Of onze wervelkolom is een zwakke plek in ons lichaam, of we gebruiken hem totaal verkeerd. Want zeker twee miljoen Nederlanders hebben rug- en nekklachten.Wat moeten we daaraan doen?

“Keurig rechtop zitten heeft in ieder geval geen zin.”

Volgens het RIVM hebben in 2017 meer dan twee miljoe nmensen bij de huisarts aangeklopt met rug- en nekklachten. Het werkelijke aantal pijnlijders ligt hoger. Sommigen lopen gewoon door met hun klachten. Anderen slaan de de dokter over en bellen direct de fysiotherapeut.

Al die ellende doet ook pijn in hun portemonnee. Alleen het ziekteverzuim
en uitkeringen van lagerugpatientenin Nederland kostten tien jaar geleden
al 3,5 miljard euro per jaar, becijferde de Vrije Universiteit Amsterdam.
Vreemd, want we verrichten veel minder zwaar werk dan decennia geleden.

Waar komt de wervelkolomnarigheid precies vandaan? En raken we die weer kwijt?

Jaap van Dieën, hoogleraar biomechanica aan de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoekt hoe schade aan de wervelkolom ontstaat.
Volgens van Dieën loopt iedereen kans op rugpijn. Rugpijn is enn symptoom met veel verschillende oorzaken.

Als je bij de dokter komt, dan stelt die vragen en doet testjes om de oorzaak te achterhalen. Er zijn drie mogelijke uitkomsten. Om met de naarste te beginnen: ben je jong, heb je heel ernstige rugpijn enben je ook nog veel afgevallen? Dan zal de dokter denken aan een tumor in de wervelkolom. Voel je behalve rugpijn ook iets pijnlijks in je bil of in je been, dan heb je mogelijk een hernia. Dat komt door een uitpuilende tussenwervelschijf (het gelachtige plakje tussen je wervels.)

“Het is een soort lekke band: een deel van het materiaal van je tussen wervelschijf floept dan tussen de wervels uit. Dat spul drukt tegen een zenuw aan. Die gaat ontsteken,” legt van Dieën uit. “Gelukkig ruimt je lichaam die zooi weer op. Het breekt vanzelf het materiaal uit de tussenwervelschijf af.” Zo gaat de ontsteking , en dus de klacht,voorbij. Het d oktersadvies bij hernia’s luidt dan ook: ga maar huis en ga niet in bed liggen. Blijf in beweging. Als je last blijft houden, kom dan weer terug. Meestal gaat een hernia na drie maanden weer over.

De derde mogelijke uitkomst bij de huisarts heet aspecifieke lage rugpijn. Daar valt zo’n negentig procent van de rugklachten onder. Aspecifiek? Ja, want er kunnen verschillende dingen aan de hand zijn. Laag? Ja, want de rugpijn zit vaak lager dan hoog. Na wat vragen en wat buigingen (komt u met uw vingers bij de grond? Hoe ver kwam u toen u nog geen klachten had?) sta je weer buiten. Ook nu zegt de dokter meestal: ga maar naar huis en blijf gewoon bewegen, het gaat vanzelf weer over.

Als patient met aspecifieke rugpijn voel je je waarschijnlijk met een kluitje in het riet gestuurd. “De rol van de dokter is dan uit gespeeld.” Maar als wetenschapper wil ik weten op welke manier rugklachten kunnen ontstaan,” zegt van Dieën.

Wat we in elk geval weten, is dat veel ellende met spieren te maken heeft. Opeens zitten je spieren vast en heb je pijn. Dat kan gebeuren nadat je verkeerd hebt getild maar vaak schiet het er zonder duidelijke oorzaak in. Door een ontspoorde terugkoppeling spannen je spieren aan zonder dat je daar invloed op uit kunt oefenen.

Pijn is een prikkel om anders te gaan bewegen. Dit is op korte termijn nuttig maar als de pijn afneemt ontbreekt een nieuwe prikkel om weer normaal te gaan bewegen. Een echte angsthaas doet er langer over om weer normaal te bewegen. Het krampachtig bewegen staat herstel in de weg.

Snelste weg naar rugpijn

Oud zijn: In Nederland lopen baby’s en peuters zeven procent kans op nek- en rugpijn. Dat loopt op tot 24 procent bij hoogbejaarden. Naarmate je ouder wordt, stijgt de kans op deze klachten steeds verder.

Vrouw zijn: in iedere leeftijdscategorie hebben vrouwen meer kans op nek- en rugpijn dan mannen. Vrouwen lopen ongeveer dertig procent meer risico.

Te weinig slapen en stress hebben: Volgens rugonderzoeker Kieran O’Sullivan van de University of Limerick (Ierland) geven stress en weinig slaap meer kans op rugpijn dan zwaar tillen.

oerang oetan
oerang oetan

Mensen zeggen vaak: keurig rechtop zitten is de natuurlijke houding. Nou, een oeran oetang zit altijd onderuitgezakt. Je kunt dus moeilijk zeggen dat dat onnatuurlijk is. Als je 8 uur achter elkaar helemaal rechtop zit, krijg je juist rugpijn Het kost behoorlijk veel spierkracht.
De wervelkolom is nu eenmaal niet recht. Vanaf de schouders gezien loopt de nek een beetje naar voren. De onderrug is wat hol. Het heiligbeen en de stuit staan naar achteren. Zolang je ontspannen zit Is het goed, als er maar geen Quasimodobochel aanneemt. Je voelt vanzelf dat een hangend hoofd je nek belast.

Voor je rug is zitten lang niet zo slecht als je de laatste jaren wel hoort. In zijn kantoor heeft van Dieën geen hip zit-sta bureau maar een normaal bureau met een normale bureaustoel.

Er is weinig tot geen bewijs dat zitten tot rugpijn leidt. Overzichtsstudies tonen geen verband aan tussen zittende beroepen en rugklachten. liever loopt van Dieën, tussen het bureauwerk door even naar de koffieautomaat of rekt hij zich uit. Wat we weten uit fysiologische experimenten is dat je je tussenwervelschijven en spieren een plezier doet door regelmatig van houding te wisselen. Wat wel rug en nekpijn oplevert is hele werkweken achter de computer zitten. Maar het is niets bij het risico stratenmakers en bouwvakkers lopen. Zij lopen twee keer zoveel kans op rug- en nekpijn als iemand met een kantoorbaan, zegt van Dieën. Dat sluit aan bij wat je ziet een experimenten met de ruggenwervels uit dode mensen en dieren: Geef je er vaak achter elkaar behoorlijk veel druk op dan ontstaan er breukjes en sterven cellen af. Geef je in een keer enorm veel druk, dan gebeurt het ook. Belast je ze helemaal niet dan sterven cellen ook af. Ze blijven wel leven als de belasting gevarieerd is.

Conclusie: Het is het beste om je rug gevarieerd te belasten.

P.s. Ook voedingssuplementen kunnen een bijdrage leveren aan het herstel en behoud van gezonde gewrichten.

bron: Quest april 2019