Roland Bakker

Gezondheid

Het nieuwe concept van Huber

De definitie die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert voor gezondheid is verouderd: gezondheid als toestand van ‘compleet welbevinden’. Volgens die opvatting zou praktisch iedereen een patiënt zijn die doorlopend behandeling nodig heeft, stelt Machteld Huber.

Machteld Huber is arts en onderzoeker en werkt bij het Louis Bolk Instituut in Driebergen. Huber is een van de onderzoekers die meewerkte aan het programma Mijnkwaliteitvanleven.nl.

‘Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’, zo luidt het nieuwe concept. Huber: ‘Het verschil met de WHO-definitie is dat in dit concept de potentie benadrukt wordt om gezond te zijn of te worden, zelfs wanneer er sprake is van ziekte. Daarbij zijn persoonlijke groei en ontwikkeling en het vervullen van persoonlijke doelen in het leven net zo belangrijk.’

Om de persoonlijk groei en ontwikkeling en het vervullen van persoonlijke doelen te ondersteunen is objectieve en wetenschappelijk onderbouwde informatie onontbeerlijk. Het is juist deze informatie die zo moeilijk te vinden is als gevolg van onder andere misleiding en geldbejag.

Als we een eigen regie willen voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven dan biedt ons blog wetenschappelijk onderbouwde informatie gericht op de eerder genoemde aspecten van gezondheid. Gebruik de link hieronder om ons blog te bezoeken en laat ons weten wat je ervan vindt!

https://yourwellness.lifeplus.com/nl/