Roland Bakker

Kind met leerproblemen en achterstand in de ontwikkeling

Helaas ondervindt  een groot aantal kinderen op de basisschool problemen op verschillende gebieden zonder dat daar een duidelijke oorzaak voor aan te wijzen lijkt.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  •  gedragsproblemen (concentratie stoornissen, hyperactiviteit, agressiviteit, extreem verlegen zijn etc.)
  •  leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, etc.)
  • waarnemingsstoornissen (auditief, visueel en tactiel)
  • bewegingsstoornissen (grove en/of fijne motoriek)
  • (school)hoofdpijn

Ook kan er sprake zijn van een vertraagde algemene ontwikkeling.

Bij navraag blijken veel van deze kinderen als baby een voorkeurshouding te hebben gehad, al dan niet met een afplatting van het hoofd en een groot aantal andere symptomen die achteraf voor ouders heel herkenbaar blijken. We noemen dit tegenwoordig HCFS (voorheen KISS en KIDD genoemd).

Als we ons realiseren dat baby’s zich alleen goed kunnen ontwikkelen op basis van een goed functionerend nekje wordt het ineens veel duidelijker. Primitieve reflexen die zich al in de baarmoeder ontwikkelen verdwijnen normaal gesproken in het eerste levensjaar of veranderen in “normale” reflexen zoals we die bij oudere kinderen en volwassenen zien.

Bij baby’s en kinderen met HCFS (lees: nekprobleem) treedt er onder andere een probleem op met de inhibitie (remming) van de primitieve reflexen doordat de normale ontwikkeling gestoord wordt door een probleem in het nekje. Indien de functiestoornis in het nekje niet op jonge leeftijd behandeld wordt leidt dit mogelijk tot de problemen die ik boven beschreef.

Kinderen moeten goed kunnen bewegen voordat ze kunnen leren!

Als kinder-manueel therapeut zie ik in dagelijkse praktijk heel veel kinderen met hun ouders die vaak een lange zoektocht achter de rug hebben naar de mogelijke oorzaken en behandelmogelijkheden voor hun vaak onbegrepen kind. Het niet behandelen of afwachten is bij deze kinderen geen optie. Veel van deze kinderen kunnen kenmerken vertonen die aan ADHD of ADD doen denken.

Manuele therapie bij deze kinderen is vaak zeer effectief waarbij in de meeste gevallen slechts een beperkt aantal behandelingen nodig is.

Ouders en leerkrachten zien het kind na de behandeling vaak met sprongen vooruit gaan voor wat betreft de leerprestaties, gedrag en motoriek om maar eens een paar zaken te noemen. Kinderen die voorafgaand aan de behandeling last van hoofdpijnklachten hadden zijn meestal met een paar behandelingen klachtenvrij!

Door de onderstaande vragenlijst voor kinderen op de basisschool in te vullen kunnen we er samen achter komen of manuele therapie voor uw kind mogelijk zinvol zou kunnen zijn.

De vragenlijst voor kinderen op de basischool is ontwikkeld om te bepalen in hoeverre nog aanwezige primitieve reflexen als gevolg van een mogelijk probleem in de nek bij zou kunnen dragen aan de problemen van uw kind.

Hoe vaker de vragen met “Ja” beantwoord worden, des te groter de kans dat er sprake is van een ontwikkelingsvertraging op grond van nog aanwezige primitieve reflexen. Is het antwoord 8 keer of meer ja” (bij een kind dat naar de lagere school gaat), dan is behandeling vrijwel zeker nodig.

Wij zullen na ontvangst van de vragenlijst zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om de vragenlijst en eventuele vervolgstappen te bespreken. U kunt eventueel ook direct online een afspraak maken voor een eerste consult. Klik hier om online een afspraak in te plannen.

Vragenlijst voor kinderen op de basisschool


basisschool
Sending

beveiligde verbinding

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save