Roland Bakker

De ontwikkeling van de kinder-manueeltherapie in Nederland

Wanneer een bepaalde therapie, in dit geval specifiek de manuele therapie bij zuigelingen, zich snel en efficiënt ontwikkelt, is het belangrijk te beseffen, hoe deze zich in de loop van de tijd heeft geëvolueerd. Aan de basis hiervan staat ongetwijfeld het artikel van Dr. Gottfried Gutmann over “Die obere Halswirbelsäule in Krankheitsgeschichten” (1953). Hierin beschrijft hij de symptomen die behoren bij functiestoornissen of beperkingen van hoge nekgewrichten bij zuigelingen en kinderen.In 1977 verschijnt een publicatie van de Duitse kinderarts Dr. Udo Mohr waarin hij een twaalftal gevallen van hoge-nekproblemen beschrijft, zich daarbij baserend op de manuele therapie bij kinderen zoals beschreven door Dr. Gutmann. Uiteindelijk ging deze kinderarts zelf manuele geneeskunde studeren om deze kinderen te kunnen behandelen met manuele therapie.

Source: EWMM European Workgroup for Manual Medicine